RB 104/2011

Znacząca umowa jednostki zależnej.

RB 103/2011

Znacząca umowa krajowa spółki zależnej

RB 101/2011

Umowa krajowa spółki zależnej

RB 100/2011

Znaczące umowy krajowe spółki zależnej

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63