RB 52/2012

Znacząca umowa jednostki zależnej

RB 51/2012

Znacząca umowa jednostki zależnej

RB 50/2012

Aneks do znaczącej umowy kredytowej.

RB 48/2012

Znacząca umowa jednostki zależnej

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Grabowa 1, 40-172 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63