RB 109/2012

Zmiana wartości umowy konsorcjalnej

RB 107/2012

Znacząca umowa jednostki zależnej

RB 106/2012

Znacząca umowa jednostki zależnej

RB 105/2012

Znacząca umowa jednostki zależnej

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Grabowa 1, 40-172 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63