Załącznik do RB 114/2009

Regulamin Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A. - tekst jednolity

RB 113/2009

Umowa krajowa jednostki zależnej

Załącznik do RB 111/2009

Projekty uchwał ZWZ KOPEX 25.06.2009

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Grabowa 1, 40-172 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63