RB 136/2011

Znacząca umowa jednostki zależnej

RB 135/2011

Znacząca umowa jednostki zależnej

RB 134/2011

Znacząca umowa jednostki zależnej

RB 133/2011

Znacząca umowa jednostki zależnej.

RB 132/2011

Znacząca umowa jednostki zależnej.

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63