RB 111/2005

Warunkowa umowa sprzedaży akcji

RB 109/2005

Znacząca umowa

RB 110/2005

Rezygnacja osoby nadzorującej

RB 108/2005

Aneks do umowy poręczenia

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63