RB 63/2010

Znacząca umowa krajowa

RB 62/2010

Aneks do znaczącej umowy kredytowej

RB 61/2010

Zawarcie umowy o dofinansowanie

RB 74/2007

Powołanie osób nadzorujących

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63