RB 27/2006

Znacząca umowa

RB 26/2006

Rezygnacja osoby nadzorującej

RB 25/2006

Znacząca umowa

RB 24/2006

Zbycie znacznego pakietu akcji KOPEX SA

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63