RB 118/2012

Znacząca umowa jednostki zależnej

RB 117/2012

Znacząca umowa jednostki zależnej

RB 114/2012

Znaczące umowy jednostki zależnej

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63