RB 231/2007

Znacząca umowa krajowa jednostki zależnej

RB 230/2007

Znacząca umowa krajowa jednostki zależnej

RB 229/2007

Znacząca umowa krajowa jednostki zależnej

RB 228/2007

Umowa pożyczki z jednostką zależną

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63