RB 115/2007

Planowana sprzedaż akcji przez ZZM

RB 114/2007

Umowa zakupu udziałów w firmie rosyjskiej

RB 113/2007

Umowa Spółki w Chinach

RB 111/2007

Umowa handlowa z podmiotem powiązanym

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Grabowa 1, 40-172 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63