RB 299/2007

Spłata pożyczek

RB 297/2007

Zmiana firmy jednostki pośrednio zależnej

RB 295/2007

Spłata pożyczek przez podmiot powiązany

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63