RB 38/2008

Umowa pożyczki z podmiotem powiązanym

RB 36/2008

Utworzenie spółki na terenie Indonezji

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Grabowa 1, 40-172 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63