RB 25/2005

Przedłużenie poręczenia

RB 22/2005

Ocena spółki przez radę nadzorczą

RB 21/2005

Spłata kredytu

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63