RB 106/2007

Zbycie aktywów o znacznej wartości

RB 105/2007

Umowa handlowa z podmiotem powiązanym

RB 104/2007

Znacząca umowa krajowa

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63