RB 52/2008

Zawarcie znaczącej umowy przez ZZM S.A.

RB 51/2008

Aneks do umowy o linię gwarancyjną

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Grabowa 1, 40-172 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63