RB 100/2007

Nabycie aktywów o znacznej wartości

RB 99/2007

Umowa pożyczki z podmiotem powiązanym

RB 98/2007

Aneks do umowy pożyczki

RB 96/2007

Znacząca umowa na rynku rosyjskim

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Grabowa 1, 40-172 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63