RB 41/2005

Znacząca umowa jednostki zależnej

RB 40/2005

Znacząca umowa zagraniczna Włochy

RB 39/2005

Znacząca umowa kredytowa

RB 38/2005

Wybór oferty na zakup FAMAGO S.A.

RB 37/2005

Znacząca umowa jednostki zależnej

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63