RB 156/2006

Znacząca umowa krajowa jednostki zależnej

RB 155/2006

Aneks do umowy o gwarancje kontraktowe

RB 154/2006

Znacząca umowa na rynku rumuńskim

RB 153/2006

Znacząca umowa zagraniczna

RB 152/2006

Znacząca umowa krajowa jednostki zależnej

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63