RB 1/2007

Znacząca umowa na rynku chińskim

RB 166/2006

Znacząca umowa - odtajnienie informacji

RB 164/2006

Znacząca umowa - odtajnienie informacji

RB 163/2006

Znacząca umowa - odtajnienie informacji

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Grabowa 1, 40-172 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63