RB 47/1007

Umowa pożyczki z podmiotem powiązanym

RB 45/1007

Zmiana znaczącej umowy

RB 44/1007

Złożenie Prospektu Emisyjnego do KNF

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63