RB 10/2008

Zmiana firmy spółki zależnej

RB 6/2008

Aneks do umowy porozumienia z PBSz S.A.

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63