RB 53/2008

Nabycie aktywów o znacznej wartości

RB 52/2008

Zawarcie znaczącej umowy przez ZZM S.A.

RB 51/2008

Aneks do umowy o linię gwarancyjną

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63