RB 74/2005

Znacząca umowa

RB 73/2005

Znacząca umowa

RB 72/2005

Znacząca umowa

RB 70/2005

Znacząca umowa

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Grabowa 1, 40-172 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63