RB 13/2006

Znacząca umowa jednostki zależnej

RB 12/2006

Znacząca umowa

RB 11/2006

Zbycie akcji przez osobę zarządzającą

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63