RB 32/2006

Znacząca transakcja

RB 30/2006

Powołanie osób nadzorujących

RB 29/2006

Odwołanie osób nadzorujących

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63