RB 22/2007

Znacząca umowa jednostki zależnej

RB 21/2007

Umowa na zakup obudowy zmechanizowanej

RB 20/2007

Znacząca umowa na rynku francuskim

RB 19/2007

Aneks do umowy pożyczki

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Grabowa 1, 40-172 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63