RB 133/2009

Umowa krajowa jednostki zależnej

RB 132/2009

Umowa krajowa jednostki zależnej

RB 131/2009

Umowa krajowa jednostki zależnej

RB 129/2009

Aneks do znaczącej umowy kredytowej

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63