RB 92/2007

Znacząca umowa kredytowa

RB 89/2007

Umowa zamiany akcji

RB 88/2007

Umowa pożyczki z podmiotem powiązanym

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63