RB 84/2005

Porozumienie do znaczącej umowy

RB 83/2005

Istotna umowa

RB 81/2005

Umowa jednostki zależnej

RB 80/2005

Umowy udzielenia gwarancji

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63