RB 310/2007

Zawiadomienie o ilości posiadanych akcji

RB 309/2007

Aneks do umowy pożyczki

RB 307/2007

Zawiadomienie o ilosci posiadanych akcji

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Grabowa 1, 40-172 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63