RB 107/2008

Znacząca umowa krajowa jednostki zależnej

RB 103/2008

Nabycie akcji Hansen Sicherheitstechnik AG

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Grabowa 1, 40-172 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63