RB 114/2005

Aneks do umowy pożyczki

RB 113/2005

Znacząca umowa na rynku niemieckim

RB 112/2005

Aneks do umowy z jednostką zależną

RB 111/2005

Warunkowa umowa sprzedaży akcji

RB 109/2005

Znacząca umowa

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63