RB 87/2005

Aneks do umowy z jednostką zależną

RB 84/2005

Porozumienie do znaczącej umowy

RB 83/2005

Istotna umowa

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Grabowa 1, 40-172 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63