RB 58/2005

Znacząca umowa kredytowa

RB 57/2005

Aneks do umowy kredytowej

RB 55/2005

Umowa poręczenia

RB 54/2005

Umowa poręczenia

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63