RB 63/2008

Znacząca umowa na rynku chińskim

RB 62/2008

Ocena spółki przez Radę Nadzorczą

RB 58/2008

Aneks do znaczącej umowy

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Grabowa 1, 40-172 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63