RB 30/2005

Umowa kredytowa

RB 29/2005

Powołanie członka Rady Nadzorczej

RB 27/2005

Spłata kredytu

RB 26/2005

Przedłużenie linii gwarancyjnej

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63