RB 38/2006

Znacząca umowa jednostki zależnej

RB 37/2006

Aneks do umowy pożyczki

RB 36/2006

Znacząca umowa kredytowa

RB 35/2006

Tekst jednolity Statutu Spółki

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63