RB 21/2005

Spłata kredytu

RB 17/2005

Aneksy do umów z Bankiem BPH S.A.

RB 16/2005

Znacząca umowa

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63