RB 142/2007

Spłata pożyczki przez podmiot powiązany

RB 140/2007

Aneks do znaczącej umowy kredytowej

RB 139/2009

Poręczenie dla podmiotu powiązanego

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63