RB 27/2016

Powołanie osób zarządzających

RB 26/2016

Odwołanie osób zarządzających.

RB 25/2016

Powołanie osoby nadzorującej.

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63