RB 76/2007

Aneks do znaczącej umowy

RB 75/2007

Porozumienie do znaczącej umowy

RB 73/2007

Rezygnacja osoby nadzorującej

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63