RB 34/1007

Aneks do znaczącej umowy kredytowej

RB 33/1007

Znacząca umowa - odtajnienie informacji

RB 32/1007

Znacząca umowa - dostawa towarów

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63