RB 50/2005

Nabycie aktywów o znacznej wartości

RB 48/2005

Znacząca umowa z jednostką zależną

RB 47/2005

Znacząca umowa o linię gwarancyjną

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63