RB 53/2005

Umowa kredytowa jednostki zależnej

RB 52/2005

Umowa o limit wierzytelności

RB 50/2005

Nabycie aktywów o znacznej wartości

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63