RB 88/2011

Aneks do znaczącej umowy kredytowej

RB 87/2011

Umowa krajowa jednostki zależnej

RB 86/2011

Zawarcie znaczącej umowy kredytowej

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63