RB 7/2012

Rezygnacja osoby nadzorującej

RB 6/2012

Znacząca umowa jednostki zależnej

RB 5/2012

Znacząca umowa jednostki zależnej

RB 4/2012

Znacząca umowa jednostki zależnej

RB 3/2012

Znacząca umowa jednostki zależnej

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63