RB 170/2009

Umowa krajowa jednostki zależnej

Załącznik do RB 169/2009

Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63