RB 19/2005

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

RB 73/2009

Umowa krajowej jednostki zależnej

RB 72/2009

Aneks do znaczącej umowy kredytowej

RB 71/2009

Umowa krajowej jednostki zależnej

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Grabowa 1, 40-172 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63