RB 35/2018

Rejestracja zmiany Statutu Spółki

RB 32/2018

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63