RB 127/2006

Rejestracja spółki na Ukrainie

RB 126/2006

Znacząca umowa jednostki zależnej

RB 125/2006

Znacząca umowa jednostki zależnej

RB 124/2006

Wejście umowy w życie - rynek rumuński

RB 123/2006

Zmiana znaczącej umowy

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Grabowa 1, 40-172 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63