RB 42/1007

Nabycie aktywów o znacznej wartości

RB 38/1007

Umowa na zakup urządzeń górniczych

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63