RB 116/2011

Znacząca umowa jednostki zależnej.

RB 115/2011

Znacząca umowa jednostki zależnej

RB 115/2011

Znacząca umowa jednostki zależnej.

RB 114/2011

Znacząca umowa jednostki zależnej.

RB 113/2011

Znacząca umowa krajowa.

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Grabowa 1, 40-172 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63