RB 20/2007

Znacząca umowa na rynku francuskim

RB 19/2007

Aneks do umowy pożyczki

RB 18/2007

Znacząca umowa - odtajnienie informacji

RB 17/2007

Umowa na zakup kombajnu ścianowego

RB 16/2007

Znacząca umowa kredytowa

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63