RB 66/2005

Rezygnacja osoby nadzorującej

RB 64/2005

Nabycie akcji FASING S.A.

RB 63/2005

Umowa z podwykonawcą

RB 62/2005

Aneks do umowy pożyczki

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Grabowa 1, 40-172 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63