RB 136/2007

Aneks do znaczącej umowy kredytowej

RB 134/2007

Realizacja oferty akcji serii B

RB 133/2007

Powołanie osób nadzorujących

RB 132/2007

Treść uchwał powziętych przez ZWZA

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Grabowa 1, 40-172 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63